Trouble shooting spuitgieten
Het kan voorkomen dat u als spuitgieter een probleem heeft met het spuitgieten van een product.
ERKOTECH biedt uitkomst. Met 25 jaar ervaring op het gebied van spuitgieten lossen wij voor veel producenten problemen op.
Zo kan het gebeuren dat u een nieuwe matrijs heeft aangeschaft of matrijs heeft laten wijzigen en er komt niet het beoogde product uit.
U kunt ons dan inzetten om een gedegen onderzoek te doen waarbij wij beginnen met het opzetten van een standaard spuitgiet profiel.
Mocht het beoogde resultaat niet gehaald worden dan trekken we de trukendoos open om te zien waar de marges liggen
binnen het proces. Vervolgens kunnen wij u adviseren hoe u uw spuitgiet proces kunt optimaliseren of,
wat ook regelmatig voorkomt, u adviseren hoe u uw matrijs moet wijzigen.
Om te komen tot een gedegen advies zijn de volgende disciplines noodzakelijk.
Trouble shooting spuitgieten
  • Proefspuiten

    1/2

  • Trouble shooting

    2/2

Aandachtspunten:
1/ Onderzoek van het product (file) en matrijstekenigen en eventueel moldflow en andere berekeningen.
2/ Vooropgezet spuitgiet proces berekenen en volgens standaard beginsel uitvoeren.
3/ Na een spuitgiet proces opgezet te hebben worden de gegevens verzameld en verwerkt in een rapport.
4/ Bij een onbevredigend resultaat zoeken wij de grenzen van proces en matrijs op teneinde te komen tot een goed product.
5/ Mocht voorgaande niet lukken vanwege bijvoorbeeld, geometrie van het product, het gebruikte materiaal, een te kleine
    marge in het spuitgiet proces, defect aan matrijs of een combinatie van voorgaande dan adviseren wij u ook
    op dat gebied. Berekeningen en aanbevelingen worden dan vervolgens meegenomen in de rapportage.
Geschil bemiddeling
Het kan voorkomen dat u met uw leverancier of opdrachtgever niet meer door één deur kunt.
ERKOTECH biedt hier de oplossing. Met 25 jaar ervaring op het gebied van product ontwerp, kunststofspuitgieten en matrijzenbouw
bemiddelen wij als onafhankelijk deskundige expertise voor bedrijven die een geschil met elkaar hebben en hier samen niet meer uit komen.
Onze insteek is altijd partijen weer samen aan tafel te krijgen zodat de gerezen problematiek door tussenkomst van ERKOTECH
snel en adequaat opgelost wordt waardoor escalatie en een eventuele gang naar de rechter vermeden kan worden.
Om te komen tot een adequate bemiddeling zouden de volgende disciplines noodzakelijk kunnen zijn.
Geschil bemiddeling
  • Geschil bemiddeling

    1/2

Aandachtspunten:
1/ Onderzoek van beschikbare files zoals: producttekeningen, matrijstekeningen, berekeningen, email correspondentie, enz.
2/ Proefspuiten van de matrijs bij één van onze eigen spuitgieters.
3/ Rapportage maken van alle verkregen gegevens, conclusies trekken en aanbevelingen doen.
4/ Partijen tijdens een meeting confronteren met de conclusies en oplossingen zoeken.
5/ Afspraken maken met partijen over de wijze van oplossen van de problemen en voortgang van afspraken monitoren.
Zoals gezegd proberen wij altijd samen met u en "de tegen partij" de ontstane problematiek op te lossen.
Soms komt het echter voor dat de samenwerking tussen partijen zover verstoord is geraakt dat bemiddeling een gepasseerd station
is geworden en een gang naar de rechter onvermijdelijk blijkt. Ook hierbij kunnen wij u als ondernemer ondersteunen.
Wij hebben reeds vele ondernemers ondersteund bij het winnen van rechtszaken en met succes mogen wij wel zeggen.
Door het voor een rechter doorzichtelijk maken van de toch zeer complexe materie die de kunststofspuitgiet wereld met zich mee brengt, slagen wij er in een rechter op uw hand te krijgen daar waar een "gewone" advocaat of andere deskundige dit nooit zal kunnen.